شاهنامه - ضحاک - گفتار اندر رفتن فریدون به جنگ ضحاک - شاهنامه

شاهنامه - ضحاک - گفتار اندر رفتن فریدون به جنگ ضحاک

دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389


برداشت  از گالری فرناز
گفتار اندر رفتن فریدون به جنگ ضحاک

 از میان گفتگوی خواهران جمشید و فریدون:


«که نو باش تا هست گیتی کَهُن»


نیم بیت  بسیار زیبای :

«به نرگس گل سرخ را داد نم» انگیزه ی گزینش عکس می باشد.


برا ی خواندن داستان روی عنوان تقه بزنید.