اکنون - شاهنامه

اکنون

چهارشنبه 16 تیر‌ماه سال 1389
 
 
این روزها به این واژه ها می اندیشم:
در اکنون زندگی کردن
 
 
این یادداشت  با پیامهای ارزشمند دوستان دراین باره ادامه خواهد یافت.
ابتدا اگردوستان خاطره ای از کسانی دارند که با گذشته زندگی می کنند  اینجا بنویسند سپاسگزار خواهم شد.